De kunst van het vuur drukt zich niet uit in het mooie om het mooie, maar het mooie als antwoord op  innerlijke behoeften van het leven zelf. Het vuur en de klei worden gekenmerkt door karakter en wijsheid, door geduld en onderworpenheid aan de bekende en onbekende natuurkrachten van het heelal.